Breaking News

Nasib, Sapo Sei Neduh

Lamun bebalah nasib, gham mak dapek neduh. Kalo gham ngekhaso waway mak tattew munih ino jadi waway. Kalo munih gham kak gelik segalo usaho tagen tigeh diwattewne bangik, mak bangik munih si tigeh.


Nasib, Sapo Sei Neduh

Ninuk ulun sangun mak gelik-gelik. Iduh ino jamo, wakhei, nyowkah jimo bakhih. Ulun kenahhanno bangik gham kenahanno saro. Ulun kenahhanno tunai disegalo bidang rasan bak gham ghasone mak tumbuk munih beng si waway. Mati tunai rasan ulun, mati saro rasan gham.

"Iduh kidah isaaah"cawo tiyan.

Nasib, sapo sei neduh.

Nasib ino wat di pungew masing-masing. Penanone pun cawo penguleu: Selakew manusio gham patut beduo jamo usaho. Wo inolah sei mestei ditanemke dilem ukhik. Pekaro yo ago waway nyow jahhel, pekaro yo ago bangik nyow saro, ino kak digariske sebalak nyow usaho jamo duo sei kak gham tilakunei.

"Kak iyo ino penguleu, lajewke kidah"

Payew wakhei, mak munih emas meggekh tigeh diunggak lunan lamun gham mak besesak. Mak munih mei diunggak piring lamun gham mak ngekuk. Mak munih yo jadei pakhei lamun gham mak nanem.

Mak munih yo ngemik kawai waway lamun rasanno pedem dawah jugo, upo nikew no sei bekucco mak beguno najin dawah najin debingei. Nguruske betteng mew gaweh, nguruske ago mew seago-agone sayan.

Adat perattei gham sangun waway, tanggem anjak libo tigeh ghabo. Mak kusuk lamun mak gham sei guwai kusuk, mak tanggem lamun mak gham guwai tanggem.

Nasib, sapo sei neduh.

Tano saro dapek jadi bangik, tano bangik dapek jadi saro. Tano waway dapek jadi jahhel, tano jahhel dapek jadi wawai.

Nasib, sapo sei neduh.

"Pedem pay ghei, kak debingei, nyacau berenau gaweh nikew jo yeh..."

"Payew kidah kiyay ikam agow pedem, anying nyow pay ubat ukhik bangik?"

"Neddes jamo nemmen wakhei, besyukur  jamo Tuhan sei ngejuk nikew ukhik supayo ukhik mew bangik"... eeeeekkk... emmmm...